שלח לחבר
הדפס

בס"ד

וזאת הברכה
(מאמר לפרשת פנחס) 
הרב בן ציון אלגאזי שליט"א, ראש המכון

מזה שמונה שנים שזכיתי לכתוב מאמר הלכתי שבועי בעלון מצב הרוח, שמונה שנים שבהם הייתי צריך כל שבוע לכתוב על נושא הלכתי אחר. מהם מאמרים הלכתיים הנוגעים לאקטואליה השבועית או על עניינים הלכתיים ייחודיים, ובהם ניסיתי להביא בפני הקוראים הרחבה והארה לנושאים שחשבתי שאינם מצויים תחת ידם ביום יום.
בשני אופנים השתדלתי להביא את עולם ההלכה בפני הציבור הרחב בשנים האחרונות. האחד, דרך שיטת הלימוד של הצורבא, שבה אופן בניית ההלכה בא באופן סדור ומובנה כך שכל נושא הלכתי לאורך כל השו"ע יילמד באופן למוד ומוסדר מהמקורות, דהיינו הפסוקים גמרא ראשונים ואחרונים עד פוסקי זמננו דבר דבור על אופניו. בס"ד מרובה, שיטת לימוד זו נתפסה בקרב ציבור מקיימי המצוות ורבים וגם טובים שוקדים על לימוד הלכתי זה מידי שבוע. היה ראוי שלימוד זה יילמד ע"י כל יהודי שומר תורה ומצוות, שייקח את לימוד ההלכה באופן רציני ומעמיק, וזה הלימוד שקודם לשאר חלקי התורה שאדם לומד בזמנו הפנוי. לצערי רבים מתחמקים מלימוד הלכתי יסודי כדי שידעו באמת את המעשה אשר יעשון, ויש חשש שהלומד את שאר הלימודים בתורה, קודם שלמד את עולם ההלכה כדבעי, לא יוצא ידי חובת תלמוד תורה אם לא עבר לפחות פעם פעמיים על ההלכות המיושמות מידי יום ביומו, וכלשון הש"ך ביורה דעה סימן רמו:
"כתב הדרישה יש בעלי בתים נוהגים ללמוד בכל יום גמרא פירוש רש"י: ולא שאר פוסקים ומביאים ראיה מהא דאמרינן סוף  [נדה] תנא דבי אליהו כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן עולם הבא אבל ל"נ שיש ללמוד ספרי הפוסקים דיני התורה כמו הרי"ף ומרדכי והרא"ש ודומיהן דזהו שורש ועיקר לתורתנו ואינם יוצאים כלל בלימוד גמרא רשי תוס'".
אופן נוסף הוא דרך המאמרים שנכתבו בעלון נכבד זה מידי שבוע מזה שמונה שנים, שבהם התמקדנו בנושא או בסדרת נושאים הלכתיים שבהם היה הרחבת היריעה, למען ירוץ הקורא בו.
כתיבת מאמרים תורניים הנכתבים בעלוני השבת נועדו להביא את מגוון הדעות שיש בעולם היהדות בפני הקוראים מעטים. רבים מהמאמרים הם רעיונות מחשבתיים שאין ספק כי מעשירים את הידע בעולמה של תורה, אך ראיתי לנכון לכתוב דווקא בעניין ההלכה בשילוב מקורות ודעות, כדי לתת כלים נוספים לקיום מצוות, וכך להגיע לידי: "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה".
בהזדמנות זו אני רוצה להודות ולהכיר טובה לבעלי העלון, אלי עציון ושוקי, אשר אירחו אותי בעלונם בעין טובה ובנפש חפצה, וראו חשיבות בפינת זו מצב להלכה כדי להביא לקוראים תוכן הלכתי מקורי, ועל זה יבואו על הברכה ויתברכו בכל מילי שמיטב. כמו כן תודתי נתונה לאלפי קוראי העלון, שמידי שבוע קראו והקריאו את המאמרים, חלקם אף הגיבו, מי בנחת ומי בלחץ, אך היו הדברים האלה להם לעיניים, תודה והוקרה.
כמו כן, תודה לכל צוות הצורבא המסור שטרח לעבור על המאמרים, לתקן ולהעיר ולשלוח בזמן להנהלת העלון, כולם תבואו על התודה והברכה.
אין לי אלא לישא תפילה ליושב במרומים, שימים אלה שאנו חווים אותם כימי בישום הגאולה המשמשת ובאה, יתקיים מאמר הנביא עמוס, פרק ח:
"הִנֵּה יָמִים בָּאִים נְאֻם ה' אלוקים וְהִשְׁלַחְתִּי רָעָב בָּאָרֶץ לֹא רָעָב לַלֶּחֶם וְלֹא צָמָא לַמַּיִם כִּי אִם לִשְׁמֹעַ אֵת דִּבְרֵי ה'".

ודרשו חז"ל: "דבר ה' זו הלכה!"